8 januari 2022

We hebben twee echo apparaten gedoneerd gekregen, waarvan we er een geschonken hebben aan het Lamin Health Center.

Om het andere echo apparaat bij ons in de hulppost in gebruik te nemen, heb ik les gehad van Nanny. Nanny is een Nederlandse verloskundige.