Onze plannen voor 2024

In 2024 willen we ons blijven optimaliseren in het geven van goede medische zorg aan de mensen in Makumbaya en omliggende dorpen.
De watervoorziening in de hulppost willen we verbeteren en het gebouw afwerken.

 

Op 7 februari organiseren we een feestje voor de lokale bevolking om te vieren dat onze foundation 5 jaar bestaat en willen we de hulppost officieel openen. Er komt een team van sociale clowns uit Nederland waarmee we voor de kinderen een programma willen organiseren met spelletjes en muziek.

 

We blijven aandacht besteden aan de kinderen die we sponsoren om naar school te gaan en zullen deze maand een oproep doen aan sponsoren om de financiële ondersteuning voort te zetten en om nieuwe sponsoren te werven.

 

Mensen met medische problemen die op ons pad komen zullen we proberen te helpen door een oproep te doen voor persoonlijke financiële hulp als dat nodig is.

 

Dit jaar willen we meer aandacht besteden aan het delen van kennis dmv trainingen of lessen op het gebied van gezondheidszorg.
Leerlingen ervaring laten opdoen en stimuleren opleidingen te gaan volgen en hier evt sponsoring voor zoeken.

 

We zullen scholen, de bevolking en het ziekenhuis in het binnenland (Wallybah kunda,Suduwol en Karantaba) blijven ondersteunen met materialen en medische hulp.

 

Dit jaar wordt voor ons een jubileum jaar met waarschijnlijk uitdagingen en veel mooie momenten.

We verheugen ons erop!

 


Jaaroverzicht 2023 Take Care Foundation Gambia

Het jaar 2023 is voor ons voorbij gevlogen.

 

We zijn gestart met de medische hulppost op de nieuwe lokatie. En werden al snel meer en meer bezocht door patiënten die ons al kende vanuit Bafuloto en ook veel nieuwe patiënten melden zich.

 

De bouw van het pand was nog niet klaar en er was lekkage aan beide kanten via de veranda’s. Door de regentijd en het patiënten aanbod hebben we de bouw stilgelegd en ons geconcentreerd op het geven van zo volledig mogelijke medische hulp.
Na de regentijd zijn we verder gegaan met het herstellen van beide veranda’ s en de muur om het plot is gemaakt. Binnenkort wordt de poort geplaatst en het gebouw geschilderd.

 

De kinderen die in de Arabische school (Dara) verblijven kregen gratis medische hulp net als de kinderen die we financieel ondersteunen om naar school te gaan en de mensen zonder geld die toch medische hulp nodig hadden.

 

Voor vier patiënten ontvingen we financiële bijdragen om hen te ondersteunen voor medische hulp. (Langdurige wondzorg, chronische ziekte, onderzoek of behandeling in een ziekenhuis).

 

Een student verpleegkundige kwam bij ons“stage”lopen in de periode dat hij niet naar school hoefde en hij blijft bij ons komen op de momenten dat hij vrij is om ervaring op te doen. In September is Hawa begonnen om ons te ondersteunen in de hulppost. Ze wil graag de verpleegkundige opleiding doen en is zich nog aan het oriënteren wat de mogelijkheden voor haar zijn.
Verder hebben we met hulp van Francy en Wienet leden van het rode kruis training gegeven in Basic life support en het gebruik van de AED.

 

Ook dit jaar mochten we Madeline financieel ondersteunen om haar studie rechten voort te zetten en kregen we een certificate of appreciation van de voetbal association in Makumbaya voor onze hulp.

 

Het aantal kinderen dat we sponsoren ( 50 euro per jaar) om naar school te kunnen gaan is dit jaar op 26 kinderen uitgekomen.
22 van hen hebben een sponsor en vier kinderen zijn gesponsord door onze foundation omdat we vonden dat we ze niet konden laten afvallen. (Aan het eind van het jaar hebben zich spontaan nog twee sponsoren gemeld voor 2023 dus het aantal door de foundation gesponsorde komt op twee kinderen).

 

Ook hebben we weer veel materialen kunnen sturen naar de school in Wallyba Kunda en de mensen in Karantaba in het binnenland.
Kleding, medicijnen, matrassen, beddengoed, schooltassen, voedingsmiddelen, schoenen, schoolmaterialen, speelgoed, fietsen sportmaterialen etc.

 

We zijn erg blij dat we dit afgelopen jaar hebben mogen doen en danken een ieder die ons op welke manier dan ook ondersteunde om ons werk mogelijk te maken.

 

Speciale dank aan:

Stichting “Geven voor Gambia”, Ad van Drunen , Marion Veekens, Jolanda Nijboer, Veronique en Kees, Miranda Geelhoed, Stichting
Smile 2 Gambia, stichting Caring 4 mobility, Lenny Berkers, Marlies Kuilenburg, Mijn ouders Frans en Willy van Dijk, Francy van de Couvering, Mirjam de Jong, Oumas foundation, Norma Dhondt, Annemiek Appelhof/Rietveld, Said el Maadour, Annette Veenendaal, Corien den Ouden, Stichting Benegambia en Gambia for you en de mensen die ons met een maandelijks bedrag ondersteunen.

 

Het bestuur van Take care foundation Gambia

Abdoullie Nanko, Jannette de Vries, Jip Scherpenzeel, Manuela Geurts, Carola van Dijk, Annemarie Verdick, Rohe Njie, Foday Drammeh en Erica van Dijk.

 

Download hier:

Financieel Jaaroverzicht 2023 Take Care Foundation Gambia

 


Jaaroverzicht 2022 Take Care Foundation Gambia

Het jaar 2022 stond in het teken van de bouw van het behandelcentrum in Makumbaya.

 

Op 11 februari werd de eerste steen gelegd door bestuurslid Abdoullie Nanko. We zijn er in geslaagd aan het einde van het jaar het project te voltooien. De verhuizing naar de nieuwe locatie heeft plaats gevonden, terwijl de laatste werkzaamheden nog worden afgerond.

 

We zijn onze sponsoren enorm dankbaar voor het vertrouwen in onze foundation en de hulp die we zowel in financiële, materiële, als in fysieke zin hebben ontvangen.

 

Dit jaar is voor ons een droom werkelijkheid geworden.

Hulppost

Tijdens de organisatie van de bouw hebben we doorlopend hulp geboden aan patienten in het behandelcentrum in Bafuloto. De groep patienten die ons bezoekt is behoorlijk uitgebreid omdat mond op mond reclame hier snel blijkt te gaan.

 

Het afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van bestuurslid Hieke van Haarst en mochten we drie nieuwe bestuursleden verwelkomen. (Ze introduceren zichzelf op onze website.)

 

Het afgelopen jaar mochten we 34 kinderen ondersteunen om naar de lagere school te gaan en een meisje om rechten te kunnen studeren. Ook konden we (door middel van sponsoring) acht patienten langdurig gratis medische hulp geven.

 

We hebben dit jaar aan ongeveer 50 kinderen, die in verschillende arabische scholen verblijven, gratis medische hulp gegeven. Ook patienten waarvan de financiële middelen niet toereikend waren hebben we gratis kunnen helpen.

 

Gedurende het jaar konden we aan verschillende instanties/particulieren en voetbalteams materialen doneren.

 

Voetbalteams kregen nieuwe tenues, voetballen en eerste hulp boxen. De school in Wallyba kunda ontving dozen met educatieve materialen, sportmaterialen, schoenen, kleding, handdoeken etc voor alle kinderen iets. De Suduwol Cycle school ontving 14 toetsenborden, beeldschermen met steunen, drie computers en sportkleding. Het ziekenhuis in Fatoto ontving nieuwe uniformen en werkklompen. Verder hebben we veel kleding, (werk)schoenen, speelgoed, matrassen, klamboes, voedsel, potten en pannen weggegeven aan mensen waarvan we dachten dat ze het nodig hadden.

 

Plannen voor 2023

 

Komend jaar willen we de aandacht richten op de medische hulppost.
Graag zouden we vrijwillers, verpleegkundig studenten ontvangen voor educatie. Ook willen we voor de bevolking informatie bijeenkomsten organiseren om voorlichting te geven over onderwerpen met betrekking tot preventie en behandeling van ziekte, gezonde voeding en onderwerpen rondom zwangerschap.

 

Bij ons behandelcentrum zouden we graag een verblijf willen bouwen, waar vrijwilligers of studenten kunnen verblijven. Ook hopen we het terrein te kunnen omheinen met een muur en een poort.

 

We willen iedereen die onze foundation ondersteunt bedanken. Zonder jullie zouden we het verschil niet kunnen maken.

 

Abaraka Baake!!

 

Download hier:

Financieel Jaaroverzicht 2022 Take Care Foundation Gambia

Uitleg financieel jaarverslag


Jaaroverzicht 2021 Take Care Foundation Gambia

Dit jaar zijn we met ons healthcenter enorm gegroeid.
Er is niet alleen water naar binnen gebracht maar ook het aanbod van medicatie en de materialen is toegenomen.
We worden druk bezocht en kunnen nu voor een klein bedrag goede medische zorg geven en informatie of mensen doorverwijzen.

 

We kunnen 40 kinderen van de Arabische school gratis medische hulp geven en ondersteunen met kleding, matrassen,voedsel etc.
Een van de Dara’s is gelegen naast een moeras gebied waar de malaria muggen zich voortplanten. We hebben veel kinderen behandeld voor malaria en recent weer 12 klamboe’s kunnen geven ter preventie.

 

Ook zijn er een aantal mensen met grote wonden langdurig onder behandeling en zes kinderen ( naast onze andere sponsorkinderen) kregen gratis hulp om andere medische redenen.

 

Met inkomsten vanuit het healthcenter en de financiele bijdragen die we maandelijks van sponsoren ontvangen kunnen we het healthcenter en de foundation draaiende houden.
Inkomsten en uitgaven zijn na genoeg gelijk.
Voor projecten die we het afgelopen jaar hebben gedraaid hebben we apart donaties ontvangen en deze donaties aan de projecten uitgegeven.

 

In Januari hebben we een motorambulance aangeschaft en verstuurd naar Karantaba in het binnenland. De papieren zijn in orde gemaakt en hij wordt regelmatig gebruikt om mensen naar het ziekenhuis of apotheek te vervoeren.
Gelukkig is begin dit jaar een verharde weg aangelegd in dit gebied en heeft de motorambulance en de patienten minder te lijden door de verharde weg.

 

We hebben dit jaar 35 kinderen kunnen sponsoren om naar school te gaan.
Met schoenen,kleding,rugzakjes,schriften,vervoer,lunch schoolgeld en gratis medische hulp.

 

Verder hebben we vier ziekenhuisbedden met goede matrassen kunnen doneren aan het ziekenhuis in Fatoto ver in het binnenland waar de omstandigheden erbarmelijk zijn. We hopen in 2022 meer voor dit ziekenhuis te kunnen betekenen.

 

We hebben verschillende donaties kunnen uitgeven oa
7 laptops aan de universiteit van Gambia,
Veel kleding speelgoed, lakens schoenen etc. aan diverse mensen.
Loophulpmiddelen rolstoelen medicatie in het binnenland etc

 

Recent hebben we twee echo apparaten gedoneerd en opgestuurd gekregen en 20 computer beeldschermen die we in 2022 gaan uitgeven aan verschillende instanties.

 

In oktober hebben we een plot land gekocht van 25 bij 20 meter in Makumbaya om ons eigen healthcenter op te bouwen.
We hebben inmiddels donaties ontvangen om een start te kunnen maken
Rond februari willen we om meer geld donaties vragen om door te kunnen gaan met de bouw.

 

We danken iedereen voor de hulp en het vertrouwen in onze organisatie.

 

Namens het bestuur .

Take care foundation Gambia.

 

Financieel Jaaroverzicht Takecare foundation Gambia-1/

Wat hebben wij gedaan in 2020?

Afgeronde projecten

Ambulancebrommer
De brommer met cargo bakje is naar Karantaba vervoerd om daar als “ambulance” te fungeren. Hij bleek niet geschikt om helemaal naar Karantaba te rijden. Een rit van 350 kilometer in de bloedhitte kan de motor niet aan. We hebben hem weggebracht naar een vervoerder en hier wordt hij in de vrachtwagen gehesen. Inmiddels is de ambulance is in gebruik genomen in Karantaba.Er is een bankje in gezet zodat de mensen kunnen zitten en er wordt een opstapje gebruikt om erin te komen. Toen hij aankwam in het dorp kwamen alle vrouwen kijken en dansten van blijdschap. We zijn trots en blij dat we dit mogelijk hebben kunnen maken! Dank jullie wel alle sponsoren en brandweer Houten dat we deze mijlpaal vandaag hebben kunnen behalen!

 

Water in Karantaba

In Karantaba, in het binnenland van Gambia, hebben ze een handpomp in het midden van het dorp om water omhoog te pompen. Deze pomp is al langere tijd kapot. De vrouwen moeten nu veel verder lopen om water te halen uit een put. Het water is bovendien niet schoon en de put staat op instorten wat gevaarlijk is.
Iedereen in het dorp is een bijdrage gevraagd om de handpomp in het dorp repareren en hiermee is omgerekend 55 euro opgehaald.
Er moesten voor 190 euro onderdelen van de pomp vervangen worden en dan nog moest de arbeid betaald worden. Een tijd geleden hebben sponsoren van onze foundation geld gedoneerd om water aan te leggen in onze hulppost. we hebben hier echter niet voor gekozen om meerdere redenen. We hebben die donaties nu aan de bewoners van Karantaba geschonken om de materialen voor de handpomp aan te schaffen. De pomp in het dorp werkt weer!

 

Jaarverslag 2020

In het begin van 2020 kregen we veel bezoek uit Nederland .

Mijn zus en haar vriend brachten een mooi spandoek mee voor op onze hulppost. Marlies en Patrick waren bij ons en moesten met een repatriëringsvlucht terug naar Nederland ivm de Corona pandemie.

We hebben onze hulppost voor ongeveer zes maanden moeten sluiten omdat we het niet veilig vonden om te werken in verband met Corona. En ook omdat we nog steeds wachtten op een reactie van het ministerie van gezondheid op onze aanvraag voor een licentie om medicijnen te mogen verkopen.

Tijdens deze periode hebben we besloten om al onze (inmiddels meer dan veertig) sponsorkinderen van een voedselpakket te voorzien. De scholen waren gesloten en dus misten de kinderen hun lunch op school. Bovendien zijn hun ouders vaak hun baan kwijt geraakt, omdat er geen toeristen zijn. Voedsel als eerste levensbehoefte werd voor veel gezinnen een probleem. Via onze Facebookpagina ontvingen we veel donaties om deze families van voedsel te voorzien, wat we graag deden.

Zodra we het verantwoord vonden, zijn we naar het binnenland gereisd om vele families van voedsel te voorzien, zoals rijst, olie, uien, aardappelen, maggieblokjes etc. Ook hebben we met Tobaski twee geiten voor het dorp Karantaba gekocht zodat er voor iedereen vlees was tijdens dit Islamitische feest. Tijdens de sluiting van onze hulppost hebben we een aantal patiënten iedere twee of drie dagen bezocht voor gratis wondzorg.

Eind september vonden we het veilig genoeg om onze hulppost weer te openen. Het was nog steeds regenseizoen en erg druk met patiënten met Malaria, verkoudheden en virussen met welke naam dan ook.

Door de vele regen hadden we veel problemen met onze auto; hij begaf het steeds als we hem nodig hadden om bijvoorbeeld naar de medicijnengroothandel te gaan of dozen, die opgestuurd waren, op te halen. Om deze reden hebben we (van eigen geld) een andere auto aan moet schaffen. Bovendien kreeg Foday een epilepsie aanval en hadden we een auto nodig om hulp te zoeken als dat nodig was. Gelukkig heeft hij, sinds hij medicijnen gebruikt, geen aanval meer gehad.

In november begonnen hier in Gambia de scholen weer en hebben we al onze sponsorkinderen schoolgeld gebracht. Sommige hadden nieuwe schoenen, een rugzak, schriften of een nieuw uniform nodig. Eind 2020 was het aantal sponsorkinderen opgelopen naar 45 kinderen en waren er nog mensen die hadden aangegeven een kind te willen sponsoren.

In december wilde we de “brommerambulance” aanschaffen, maar deze waren tijdelijk uitverkocht. We hebben we hem in januari kunnen aanschaffen en opgestuurd naar Karantaba in een vrachtwagen. Ook de verzekering, belasting, het kenteken en rijbewijs voor de bestuurder zijn door onze foundation geregeld.

In december kwamen we ook in aanraking met een arabische school die we iedere dag passeren als we naar het werk rijden. Er wonen daar 30 kinderen intern om de Koran te leren. We waren geschokt door de armoede en hebben voor deze kinderen 15 matrassen aangeschaft zodat ze niet meer op de grond hoefden te slapen. De kinderen krijgen van ons gratis medische hulp als er iemand ziek is. Veel kinderen hebben ons al bezocht met malaria en andere problemen. En we hebben we een aantal dozen met kleding bij hen afgeleverd.

Onze plannen voor 2021

In 2021 willen we graag de website updaten, regelmatig een Blog plaatsen en een verwijzing op onze website  naar onze facebookpagina waar regelmatig berichten worden geplaatst.

We zouden graag een aantal van onze vrienden, die onze foundation ondersteunen in de vorm van het versturen van materialen en het ondersteunen van onze projecten, ambassadeurs willen maken van onze foundation. Deze ambassadeurs vermelden we op onze website.

Verder willen we aan het eind van het jaar een financieel jaarverslag op onze website plaatsen.

Projecten

Er zijn begin dit jaar veel materialen naar onze foundation gestuurd zoals kinderschoenen, kinderkleding, sportkleding en rugzakken. We hebben al 16 dozen materialen naar het binnenland gestuurd en uitgedeeld aan onze sponsorkinderen en bewoners van Karantaba. Binnenkort verwachten we nog 40 dozen met kleding en willen we deze met een vrachtwagen naar het binnenland laten vervoeren om het daar over meerdere dorpen en scholen te verspreiden. Een solarlampen set, die nu wordt gerepareerd in Banjul, brengen we terug naar Karantaba.

Vrienden van de foundation starten in het voorjaar in Nederland een nieuw project. Via een basisschool in Nederland gaan ze  schoenen en kleding verzamelen. Een andere vriend van de foundation stuurt ons binnenkort bijna 500 nieuwe t-shirts en sportsokken. Verder heeft een vriend van de foundation 200 doosjes Paracetamol naar ons opgestuurd.

Onze hulppost

In 2021 proberen we wederom om van het ministerie van volksgezondheid de licentie voor onze hulppost te krijgen. Onze aanvraag is nog steeds in behandeling. We kunnen geen medicatie meer kopen bij de groothandel omdat we geen licentienummer kunnen laten zien. We gaan binnenkort weer naar het ministerie om de aanvraag te vervolgen.

Verder willen we in 2021 graag het gebouwtje waar onze hulppost gevestigd is, kopen van de eigenaar. Op dit moment overdenkt hij ons voorstel. Nu betalen we 60 euro huur per maand. We zouden graag een aantal dingen aan het gebouw willen verbeteren, zoals water laten aanleggen in het gebouw, een tegelvloer laten leggen en een opslagruimte laten bouwen.

Kinderen met financiele ondersteuning

We willen financiële ondersteuning van onze sponsorkinderen continueren. Een aantal mensen heeft aangegeven een kind te willen sponsoren, maar is nog niet aan een kind gekoppeld. We willen het aantal sponsorkinderen dit jaar brengen naar 50 en het bij deze groep laten.  De prioriteit van onze foundation ligt bij de hulppost en we zouden teveel tijd in het sponsoren van de kinderen moeten gaan steken als we het op een” goede manier” willen blijven doen.

Projecten voor de langere termijn

We zouden graag electriciteit brengen naar Karantaba. De electriciteitspalen en kabels zijn door de regering tot aan de grote weg gebracht die voor het dorp loopt. We gaan informeren wat de kosten zijn om iedere compound in het dorp van electriciteit te voorzien.

We zouden graag een vrouwentuin willen aanleggen in Karantaba . Een stuk land omgeven door een muur tegen de loslopende dieren en een watervoorziening op solar energie. We willen de groep vrouwen van zaden voorzien en hen met ideeën helpen om een zelfvoorzienende tuin te runnen.